ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่กับ IELTS

ถ้าถามถึงเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาของคนไทยหรือ เด็กไทยในประเทศไทยตอนนี่นั้นเป็นอย่างไรกันมั่งแต่ที่ดีและในวันนี้นั้นเรา จะพูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียนสถาบันสอนภาษา IELTS ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกและยังเป็นหนึ่งในสถานที่ต้องการของการ...

8 เหตุผล ที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกเรียนภาษากับสถาบัน Mind English

เป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนที่ได้ความนิยมเป็นอย่าง มากของคนไทยในขณะนี้ เพราะเป็นที่ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษของไทย ที่เต็มไปด้วยความยุ่งยากและความไม่เป็นธรรมชาติของการเรียนรู้...

ฟุตฟิตฟอฟายภายใน ไปกับ Recovery Language School

สถานบันสอนการศึกษา Recovery Language School ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยและยังเป็นที่รู้จักกันใจนาม ฟุตฟิตฟอฟาย สถานบันสอนภาษาอังกฤษแห่งนี่ตั่งอยู่บริเวณแยก...

ตอบโจทย์ของทุกๆ ความต้องการเกี่ยวกับสถานบันสอนภาษากับ OIC

ถ้าในตอนนี้นั้นประเทศไทยของเรานั้นกำลังเข้าสู่ ระบบประชาคมอาเซียนแล้วนั้นจึงเลยมีการที่ว่าภาษาของคนเรานั้นต้องมาก่อน เป็นสำคัญอีกด้วยไม่ว่าจะประเทศไหนๆ นั้นที่เข้ามาค้าขายหรือติดต่อสื่อสารใดๆ ก็แล้วแต่ทั้งหมดนั้นต้องมีภาษาพูดของ...

Mind English สถาบันการสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เปิดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษในรูปแบบใหม่ ที่ฉีกกฎของการเรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยทีเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรู้กันทุกคนอยู่แล้ว ว่าการเรียนภาษาที่ 2 นั้น เป็นอีกหนึ่งวิชาที่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะเรานั้นต้องพูดและจำคำ...

ปิดกั้นกำแพงประตูที่เปิดออก wall street English

สถานบันที่มีที่ตั่งกำเนิดอยู่ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันสอนภาษานี้ wall street English นี่ได้มีส่วนร่วมและจับมือกับคนมนประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนั้นได้รอเริ่มนำ เอาสื่อการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษอย่างจริงจังมาเต็มรูปแบบโดย...

Scroll to top