สื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของอาจารย์ Adam Bradshaw

จัดได้ว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนใหม่ของวงการ หนังสือกันเลยทีเดียว เพราะแน่นอนว่าทุกคนเคยจะมีหนังสือเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แล้วจะเห็นได้ว่า บางเล่มนั้น จะมีอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในเรื่องของการเรียนของตำรานั้นด้วย นั้นก็คือ แผ่นซีดี เพราะว่าบางช่วงบางตอนของหนังสือนั้น จะต้องใช้แผ่นซีดีของหนังสือเล่มนั้นในการเรียนการสอนด้วย โดยการฟังไปควบคู่กับการเรียน ซึ่งการทำแบบนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการเน้นในเรื่องของการฟังสำเนียงของเจ้าของ ภาษา แต่การที่หนังสือนั้นมีแผ่นซีดีประกอบด้วยนั้น ก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือของเราอย่างที่สุด เพราะว่าเมื่อเราอยู่นอกสถานที่แล้วนั้น แน่นอนเราก็คงไม่สามารถที่จะเปิดฟังแผ่นซีดีการเรียนการสอนได้ จนทำให้อาจารย์ Adam Bradshaw นั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาในเรื่องนี้ จึงได้สร้างหนังสือการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในแบบฉบับของตนเองที่เน้นใน เรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา ซึ่งนำมาจากประสบการณ์โดยตรงของตัวอาจารย์ Adam เอง ที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการดำรงชีวิตมาตลอดชีวิต โดยในหนังสือนี้นั้น จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมการเรียนเช่นกัน แต่ไม่ใช่แผ่นซีดี แต่เป็นแอพพลิเคชั่นที่อัดเสียงและอธิบายเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะแอพพลิเคชั่นนี้นั้นสามารถโหลดได้ทั้ง IOS และ Android จึงทำให้ภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ พูดภาษาอังกฤษได้เป๊ะเวอร์” โดยหนังสือเล่มนี้นั้นได้มีอาจารย์ Adam Bradshaw เป็นผู้เขียนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้คนไทยนั้นได้ฟังสำเนียงของคนต่างชาติ และสามารถพูดออกมาได้ชัดตามเจ้าของภาษาจริงๆ โดยการปูพื้นฐานการออกเสียง A-Z ใหม่ และสามารถที่จะออกเสียงคำตามตัวสะกดนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเน้นในเรื่องของการออกเสียงบางตัวอักษรที่คนไทยนั้นออกเสียงไม่ ถูกต้องและเข้าใจผิดมาโดยตลอด การออกเสียงแบบก้องและไม่ก้อง คำสแลงของภาษาอังกฤษต่างๆ คำศัพท์ แกรมม่า อีกทั้งยังรวมถึงสำนวนไทยต่างๆ ที่แปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษ หรือสำนวนภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทย รวมถึงปัญหาที่ค้างคาใจของคนไทยอีกด้วย อีกทั้งหนังสือยังมีเนื้อหาที่ช่วยเสริมในเรื่องของการทักทาย เกร็ดภาษาน่ารู้ และการออกเสียงที่เหมาะสมอีกด้วย

Scroll to top