เด็กเรียนได้ผู้ใหญ่เรียนดี Adult My Class

การเรียนการสอนที่เปิดโลกก้าวใหญ่ที่ก้าวไกลกว่า ใครๆโดยโดยสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ไปกับ Adult My Class โดยทางสถานบัน Adult My Class นี้มุ่งนั้นไปที่การสอนผู้ใหญ่ทางที่จะมุ้งเน้นไปในทางนั้น โดยการเรียนการสอนนี้จะมุ่งเน้นการทางด้านทางอังกฤษธุรกิจและอังกฤษพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นและคอร์สการเรียนการสอนภาษาโดยตรงตัวต่อตัว และที่พูดมาทั้งหมดนั้นคือหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทางสถาบัน Adult My Class นั้น และยังได้เรียนกับอาจารย์จากต่างประเทศอิกด้วยโดยตรงจากสถานบัน อัฟเฟิลพัฟ ซึ่งทางสถาบัน อัฟเฟิลพัฟ นี่ได้มีนักเรียนนักศึกษาดีเด่นมากมายและยังได้เป็นสถานบันที่สอบบรรจุครู ที่จะมาสอนพวกเราอิกด้วยโดยคนที่ริเริ่มทำเอาสื่อการเรียนการสอนของ Adult My Class โดยมาแกนนำคือ อาร์กัส ฟิลซ์ เอง ซึ่งตัวเค้าเองนั้นเป็นคนที่จบจากการเรียนสอนภาษาจากสถาบันต้นกำเนิดของ อัฟเฟิลพัฟ และเค้าได้มาเป็นครูสอนที่ Adult My Class อิกด้วยแต่ซึ่งในประเทศไทยนี่กำลังมีการนำเข้าแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ แบบ ต่อตัวตัวมาแล้วซึ่งกำลังอยู่ในช่วงทดลองงานอยู่ว่าได้ผลจริงไหมหรือว่าสื่อ การเรียนการสอนแบบนี่ไม่เหมากับไทยทางประเทศไทยเองก็กำลังเร่งดูอยู่ว่าคน ไทยส่วนใหญ่นั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มากแค่ไหนและในตอนนี่สังคมไทยออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาททั่วถึงจึงทำให้ไม่ หน้าจะเป็นเรื่องที่ยากมากมายสักแค่ไหนที่สื่อการเรียนการสอนออนไลน์จะทำให้ การเรียนสอนแบบ Adult My Class โดยจากตัวผู้เรียนเองและจึงทำให้เป็นผลสำเร็จจึงทำให้มีนักเรียนนักศึกษาไทย ได้ผลสำเร็จได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจึงทำให้ อาร์กัส ฟิลซ์ ได้นำตัวนักเรียนไทยไปเป็นตัวแทนประเทศไทยสอนหนังสือกับสอนภาษาในประเทศ อังกฤษอิกด้วยและในปัจจุบันยังคงสอนอยู่ที่ประเทศอังกฤษและยังทำให้ตัว อาจารย์ที่จบจากโรงเรียน Adult My Class นั้นได้มีความมันใจสั่งลูกหลานของตัวเองไปเรียนที่นั้นอีกด้วย

Scroll to top