วิสัยทัศน์กว้างไกลเปิดเปิดโลกสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ ExecuTrain

การเป็นอยู่การพูดคุยการสอนภาษานั้นก็คือหนึ่ง หน้าที่ของการพูดคุยกันในแต่ละวันนั้นก็คือภาษาที่ไว้ในการสื่อสารติดต่องาน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสื่อสารงานทางด้านการโทรหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คน เรานั้นจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้มากที่สุดกว่าภาษามือนั้นก็คือภาษาพูด นั่นเองและในวันนี้นั้นก็คือสถาบันสอนภาษาที่ทั่วโลกให้การยอมรับและให้การ ติดต่อสื่อสารที่จะให้ลูกของท่านไปเรียนที่สถาบันสอนภาษา ExecuTrain แห่งนี้เพราะว่าเป็นการเรียนการสอนแบบเปิดโลกกว้างโดยการเรียนนอกห้องเรียน แบบเดินเรียนแบบติดต่อสื่อสารจากคนนอกทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ การสอนโดยจะมีการตั่งโจทย์ให้ที่ว่าถ้าอยากเก่งภาษาอะไรเราจะพาไปเจอไปคุย กับคนสัญชาตินั้นจริงและพูดติดต่อสื่อสารด้วยภาษานี้จริงๆ เลยทำให้ชื่อเสียงของสถาบันสอนภาษา ExecuTrain นี้นั้นเด่นและดั่งมากในเรื่องสื่อการเรียนการสอนเลยทำให้โรงเรียนแห่งนี่ นั้นมีนักเรียนมากติดอันดับสถานศึกษานอกห้องเรียนอีกด้วยและยังได้รับรางวัล จากหลายๆ ที่หลายอย่างอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นรางวัลพูดภาษาอังกฤษนานาชาติหรือการพูดภาษา อังกฤษโต้วาทีหรือการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานจริงๆ จากสำนักงานอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นช่วยคนยากจนช่วยคนประสบภัยหรืองานดูแลคนชรา ถามว่าที่ทำแบบนี่แล้วได้อะไรหนึ่งเลยทำให้เด็กนักเรียนนั้นได้มีการฝึกพูด และการวางตัวกับงานต่างๆ และสถานที่จริงและฝึกให้นักเรียนที่เรียนนั้นกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดกล้า แสดงออกอีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนี่ก็คือหน้าที่และความเป็นมาต่างๆ ของสถาบันสอนภาษาอันดับหนึ่งกับ ExecuTrain และนี่ก็คือหนึ่งในตัวเลือกของการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาที่ผู้ ปกครองควรที่จะส่งลูกๆ มาเรียนที่ ExecuTrain

Scroll to top