8 เหตุผล ที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกเรียนภาษากับสถาบัน Mind English

เป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนที่ได้ความนิยมเป็นอย่าง มากของคนไทยในขณะนี้ เพราะเป็นที่ที่เล็งเห็นถึงปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษของไทย ที่เต็มไปด้วยความยุ่งยากและความไม่เป็นธรรมชาติของการเรียนรู้

ซึ่งการที่เรียนภาษานั้น การท่องจำ ถือได้ว่าเป็นการเรียนอย่างหนึ่งที่ถือว่าดี แต่มันก็ไม่ถาวร เพราะสักแปบแล้วคุณก็ต้องลืมมันในที่สุด ซึ่งในการเรียนแบบธรรมชาตินั้นจะตอบโจทย์การเรียนภาษาของคุณได้อย่างดี เพราะคุณจะสามารถที่จะจำมันได้โดยไม่มีวันลืม และใช้มันได้อย่างอัตโนมัติ เปรียบเสมือนกับเด็กที่เรียนรู้ภาษาเกิดของตนได้อย่างธรรมชาติ และท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีทางลืม ทางสถาบันจึงเลือกที่จะสอนในหลักสูตรการเรียนรู้แบบธรรมชาติให้กับคนไทย และยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับวิจัยในระดับโลกอีกด้วย จึงทำให้สถาบัน Mind English นั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนไทย ที่มาพร้อมกับ 8 เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรียนสถาบันนี้ คือ

1.ที่มาของระบบการสอน เป็นการคิดค้นริเริ่มมาจากคนไทย ที่เข้าใจในปัญหาและอุปสรรคของการเรียนภาษาที่สอน จึงเปิดสถาบันแห่งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ โดยตอนแรกนั้นให้เรียนกับครูคนไทย โดยการเน้นออกเสียงให้ชัด และค่อยไปเรียนกับเจ้าของภาษาเพื่อการออกเสียงที่ดีขึ้น เพื่อฝึกความมั่นใจ
2.การเรียนกับครูฝรั่ง จะเป็นการเรียนที่ไม่ได้เอาไปสอบ แต่เป็นการเรียนที่เน้นในเรื่องของการพูดออกเสียงให้ชัดเจน สามารถที่จะฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดี และสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ติดๆ ขัดๆ
3.หลักการเรียนรู้ เน้นในเรื่องของการเรียนรู้แบบเป็นธรรมชาติ โดยอาจจะใช้รูปภาพเพื่อผสานต่อการเรียนรู้ด้วยสมองซีกขวา และเรียนออกมาจากจิตใต้สำนึก บวกกับการสร้างบรรยายการให้เหมือนสถานที่จริง เพื่อให้การเรียนรู้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
4.คลาสเรียน เป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่เน้นในการเรียนแบบกลุ่มเล็กๆ  เพื่อที่จะได้ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง โดยการสอน จะเป็นการสอนสด 100%
5.การรับประกันผล ทางสถาบันยินดีที่จะคืนเงินให้คุณ เมื่อคุณเรียนจบคอร์สแล้วแต่ยังรู้สึกว่าภาษาอังกฤษของคุณยังไม่พัฒนา ความมั่นใจของการใช้ภาษายังไม่มี ทางสถาบันก็จะคืนเงินให้ 100% ในจำนวนที่เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไข
6.สถานที่ เป็นสถาบันที่เน้นให้มีสถานที่เล็กๆ  แต่มากไปด้วยสาขา โดยจะเปิดในต่างจังหวัดด้วย เพื่อเปิดโอกาสในทุกพื้นที่นั้นมีโอกาสได้เรียน และเดินทางได้สะดวกมายิ่งขึ้น โดยเลือกสาขาที่ใกล้ที่พักมากที่สุด
7.ค่าเล่าเรียน เป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงและไม่ถูก เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้มาจากการเรียนแล้ว ถือว่าราคานี้นั้นเป็นราคาที่หาที่ไหนไม่ได้ เพราะมีราคาแค่ 5,XXX บาทเท่านั้น ถ้าเป็นที่สถาบันอื่นๆ  บางที่ต้องเสียค่าเรียนเป็นแสนๆ
8.ผลลัพธ์ นักเรียนที่ตั้งใจเรียน มาครบทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน รับรองได้ว่าจะต้องพัฒนาและเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้อย่างดีเลิศ
Scroll to top