ฟุตฟิตฟอฟายภายใน ไปกับ Recovery Language School

สถานบันสอนการศึกษา Recovery Language School ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยและยังเป็นที่รู้จักกันใจนาม ฟุตฟิตฟอฟาย สถานบันสอนภาษาอังกฤษแห่งนี่ตั่งอยู่บริเวณแยก อ.โศก บริเวณใกล้ๆกลับสถานนี่รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และสถานี รถไฟฟ้า BTS และยังอยู่ใกล้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ หรืออีกชื่อหนึ่ง  มศว และสถาบัน  Recovery Language School  ยังคำนึงเห็น การพูดการใช้ภาษาของคนไทยอิกด้วยจึงทำให้ สถานบันการสอนภาษาแห่งนี่นั้นได้มีนักเรียนนักศึกษามากมายได้เข้ามาเรียนที่ นี่ และยังเรียนตรงกับอาจารย์จากต่างชาติโดยตรงอิกด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และสถานบันนี้ยังคำนึงเห็นว่าคนในประเทศไทยคนไทยนั้นกำลังเข้าสู่ ประชาคมเอเชี่ยน ซึ่งมีคนหลายประเทศเข้ามาในไทยจึงคำนึงเห็นว่าคนไทยนั้นต้องคล่องมีภาษาที่ ดีและเก่งและกล้าพูดกล้าแสดงออกกว่านี่ ทางสถาบัน  Recovery Language School และ ดร.ศิริมั่งมีบุญ โสมโฉมงามเป็นผู้ก่อตั่งโรงเรียนสอนภาษา Recovery Language School และยังเป็นคนคิดริเริ่มร่วมกับ Dr.takasi  Tosaboni เป็นผู้ทำเอาอาจารย์จากต่างประเทศเข้ามาสอนโดยตรงนักเรียนจึงได้มีภาษาที่ เรียนตรงต่อนักเรียนเองและยังให้นักศึกษาที่เรียนดีเรียนเก่งได้ไปดูงานและ ฝึกพูดที่ต่างประเทศโดยตรงอิกด้วยและส่วนใหญ่นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับ โรงเรียนสอนภาษาสถาบันนี้ส่วนมากเป็นเด็กมอต้นและอีกส่วนหนึ่งเป็นเด็กมอ ปลายและสถานบันนี้ยังมีอาจารย์ที่หน้ารักกันทุกๆคนเลยอาจารย์ที่มาสอนทุกๆคน นั้นเข้ากับนักเรียนได้ทุกคนเลยเพราะอาจารย์ที่มาสอนนั้นเป็นอาจารย์ที่ อารมณ์ดีและยังเข้ากับกับตัวนักเรียนเองอิกด้วยแต่ที่สถานบัน Recovery Language School  นั่นมีกฎเหล็กที่ว่านักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่นี่กับอาจารย์ที่นี้ต้องมี การทดสอบจริงว่าพูดได้จริงทางโรงเรียนเองก็ได้มีการพานักเรียนนักศึกษาได้ไป พูดคุยกับต่างชาติจริงๆที่จังหวัดภูเก็ตที่เกาะพีพีอิกด้วยเพราะเป็นสถานที่ จริงและไม่ได้มีการนัดแนะกับชาวต่างชาติเลยจึงทำให้ Recovery Language School มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับการสอนภาษาที่เก่งและยอดเยี่ยมติดปากคนต่อคน

Scroll to top