หนึ่งในสถานที่การสอนภาษาที่ถูกจับตามองมากในตอนนี้กับ UCI Extension

หนึ่งในเหตุผลหลักของคนไทยนั้นในประเทศไทยที่ไม่ กล้าพูดกล้าอ่านกล้าเขียนภาษาอังกฤษก็เพราะว่านั้นหนึ่งเลยคนไทยนั้นมีความ ขี้อายไม่กล้าพูดกลัวที่จะอายเขาเวลาที่พูดผิดและกลัวอายดังนั้นคนไทยก็ เลือกที่จะไม่พูดซะดีกว่าดังนั้นเลยทำให้คนไทยเลยไม่มีความรู้ทางด้านการพูด การเขียนภาษาอังกฤษมากสักเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้นั่นนี่ก็คืออีกหนึ่งทาง เลือกของสถาบันการสอนภาษที่มีการติดตามและให้ความสนใจกันมากในตอนนี้ที่มี การสอนที่ได้ชื่อว่าสามารถพูดได้อ่านออกเขียนได้กับสถาบันการสอนภาษา UCI Extension ที่สถาบันการสอนภาษาที่นี่นั้นจะเป็นไปในทางในแนวการเริ่มต้นจากการนับหนึ่ง ใหม่ไม่ว่าจะอายุมากเท่าไหร่จะเริ่มจากการออกเสียงของเอบีซีไปจนถึงแซดแล้ว ก็มาเริ่มเรียนตั่งแต่เลยไปเลยจนสามารถพูดได้อย่างถูกต้องและถูกสำเนียงและ ที่นี่นั้นยังมีอาจารย์สอนที่ได้ชื่อว่าสอนตัวต่อตัวแบบระบบพี่กับน้องคือ อาจารย์จะมีหลักการสอนแบบเป็นพี่มากกว่าและให้ตัวของนักเรียนเองนั้นเป็น น้องจะได้มีความใกล้ชิดและไม่กลัวต่อการพูดการออกเสียงจะได้มีการผ่อนคลายไป ในตัวไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนที่ว่ามีอาจารย์กับนักเรียนมันจะเหมือนกับ ว่าเกรงและเครียดเลยทำให้ตัวนักเรียนเองนั่นไม่กล้าที่จะเรียนนั่นเองที่นี่ คำนึงเห็นถึงสิ่งนี่นั้นเลยมีการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ขึ้นมาในแบบ ระบบพี่น้องนั่นเองกับที่สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ UCI Extension และนี่ก็คือความหน้าสนใจของ UCI Extension และหน้าที่ความสำคัญและหลักการสอนของที่นี่และนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกของ ใครๆ หลายๆ คนนั้นเองกับ UCI Extension ในปัจจุบัน

Scroll to top