ปิดกั้นกำแพงประตูที่เปิดออก wall street English

สถานบันที่มีที่ตั่งกำเนิดอยู่ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันสอนภาษานี้ wall street English นี่ได้มีส่วนร่วมและจับมือกับคนมนประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนั้นได้รอเริ่มนำ เอาสื่อการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษอย่างจริงจังมาเต็มรูปแบบโดย ศาสตราจารย์ สมจิต ยิ่งพรดำริ ได้มีความคิดร่วมกับชาวต่างชาติที่มีชื่อว่า Dr. David De Gea และได้มีการนำสื่อการเรียนการสอนโดยตรงจากประเทศอังกฤษ wall street English มาเลยซึ่งทาง wall street English ได้นำอาจารย์จากประเทศนั้นมาด้วย สาม คนนั้นว่า Hamundo  choco  pruksaki  ทั้งสามคนนี้ได้เป็นอาจารย์เบอร์หนึ่งของประเทศ อังกฤษ และ ญี่ปุ่น ซึ่งสถาบันสอนการศึกษานี้ wall street English ได้มีจุแด่นจุดดังของการเรียนการสอนนี่คือภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น และได้มีความคิดริเริ่มแปลกใหม่โดยการนำนักเรียนนักศึกษาที่อังกฤษและ ญี่ปุ่นมาเรียนมาทำการสอนกับคนไทยด้วยและทำให้เด็กไทยนั้นมีความซึมซับการ พูดจากตัวอาจารย์เองแล้วก็จากนักเรียนนักศึกษาซึ่งทำให้ผลตอบรับนั้นๆทำให้ ได้ผลดีเยี่ยมละผลการตอบรับจากตัวผู้ปกครองเองด้วยและทางสถาบัน wall street English ได้ทำการจัดกิจกรรมออนทัวร์นอกสถานที่อิกด้วยซึ่งมีผลงานการแสดง นิทรรศการ  ฟุตฟิตฟอฟาย  อิกด้วยโดยกิจกรรมนี่ทางสถานบัน wall street English ได้ให้นักเรียนนักศึกษาร่วมผลงานกับการจัดกิจกรรมนี่อิกด้วยโดยให้แต่คนคน แต่ละกลุ่มออกความคิดเห็นจัดบูทจัดงานกันเองโดยมี หัวข้อที่ว่า เก่งกว่าก้าวไกลไม่แพ้ชาติใดในโลก  และกิจกรรมนี่ยังทำให้มีความสนใจจากตัวตัวผู้ชมแล้วยังมีความสนใจจากชาวต่าง ชาติอิกมากมายและหลังจากจบจากกิจกรรม ฟุตฟิตฟอฟายแล้วทางโรงเรียนได้มีการสร้างหนังสือสื่อการเรียนการสอนอิกเล่ม หนึ่งคือ  ความคิดสูงต่ำไม่เท่ากัน ซึ่งหนังสือเล่มนี่ได้ตีสู่ตลาดได้รับผลตอบรับมากมายจึงทำให้ทางสถานบัน wall street English ไดเผลโดยตรงอิกด้วยจึงทำให้มีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาทำการเรียนการสอนอิกมาก มายจนถึงปัจจุบันนี้

Scroll to top